đào tạo

Trung tâm Đào tạo Sài Gòn 3: Một năm nhìn lại
20 Jan

Trung tâm Đào tạo Sài Gòn 3: Một năm nhìn lại

Chính thức hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đào tạo Sài Gòn 3 đã bước đầu phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên.

 

サイゴン3縫製株式会社