Phạm Xuân Hồng

- Trình độ: Đại học

- Quá trình:

  • 1968 – 1981: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM
  • 1981 – 1987: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công nghiệp TP. HCM
  • 1987 – 1990: Bí thư Đảng Ủy Liên hiệp Xí nghiệp May TP. HCM
  • 1990 – 2017: Lần lượt giữ các vị trí chủ chốt tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 như: Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội Đồng Quản trị
  • Hiện nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty CP May Sài Gòn 3, đồng thời là Chủ tịch Hiệp Hội Dệt May Thêu Đan TP. HCM

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 3

47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

  (028) – 37271140 - 37271152

  (028) – 37271143

info@saigon3.com.vn 

www.saigon3.com.vn 

Phát triển bởi Sparkling, JSC  |  Copyright © Saigon3 Garment JSC. All Right Reserved.