Tạ Hoàng Sơn

- Trình độ: Đại học

- Quá trình:

  • 1981-2000: Kế toán Trưởng Công ty Carie
  • 2003-2010: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dầu Nhớt Hóa chất Việt Nam
  • 2010-2016: Giám Đốc Công ty TNHH Finewines
  • Hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 3

47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

  (028) – 37271140 - 37271152

  (028) – 37271143

info@saigon3.com.vn 

www.saigon3.com.vn 

Phát triển bởi Sparkling, JSC  |  Copyright © Saigon3 Garment JSC. All Right Reserved.